มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ),

พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ), -- 2477-2558. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ), -- 2477-2558.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ), 2477-2558
  • พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ)
  • พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
  • พระมหาระแบบ ฐิตฺญาโน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544