มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์),

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์), -- 2399-2475. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์), -- 2399-2475.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
  • พระธรรมธีรราชมหามุนี (จันทร์ สิริจนฺโท)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544