มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์,

ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์, -- ม.จ., -- 2443-2510. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์, -- ม.จ., -- 2443-2510.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ศุภสวัสดิ์.
  • ศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์.
  • ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน, ม.จ.
  • ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน์, ม.จ.
  • ศุภศวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน์, ม.จ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544