มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์,

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, -- 2478- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, -- 2478-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สมนึก พงศ์ไพบูลย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544