มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พิบูลศักดิ์ ละครพล,

พิบูลศักดิ์ ละครพล, -- 2493- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พิบูลศักดิ์ ละครพล, -- 2493-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • พิบูลศักดิ์ ลครพล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544