มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สมัย อาภาภิรม.

สมัย อาภาภิรม. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สมัย อาภาภิรม.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สมัย อาภาภิรมย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544