มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ทองหยก เลียงพิบูลย์,

ทองหยก เลียงพิบูลย์, -- 2444-2527. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ทองหยก เลียงพิบูลย์, -- 2444-2527.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ท. เลียงพิบูลย์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544