มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • วัชระ เวทยะธีรางค์.

วัชระ เวทยะธีรางค์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: วัชระ เวทยะธีรางค์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ซิเซโร.
  • ยอดธง ทับทิวไม้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544