มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
  • สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.
  • สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544