มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

รายการ Corporate Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 62

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 208905

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20200930094339.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 970121|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: TULIB
 • Transcribing agency: TULIB

110 2# - HEADING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักนายกรัฐมนตรี.
 • Subordinate unit: สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

510 2# - SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักนายกรัฐมนตรี.
 • Subordinate unit: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544