มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กระทรวงมหาดไทย. กรมตำรวจ. กองตรวจคนเข้าเมือง.
  • กองตรวจคนเข้าเมือง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544