มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เซเดส์, จอร์ช.

เซเดส์, จอร์ช. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เซเดส์, จอร์ช.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เซเดส์, ยอร์ช, ค.ศ. 1886-1969.
  • เซเดส์, จอร์ช, ค.ศ. 1886-1969.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544