มุมมองปกติ MARC view
  • สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักนายกรัฐมนตรี. -- คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักนายกรัฐมนตรี. -- คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305