มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การพัฒนาชุมชน.

การพัฒนาชุมชน. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การพัฒนาชุมชน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544