มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พยาบาลกับผู้ป่วย.

พยาบาลกับผู้ป่วย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: พยาบาลกับผู้ป่วย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย.
  • ผู้ป่วยกับพยาบาล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544