มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. -- คณะสังคมศาสตร์. -- การประชุมทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 30 : -- 2535) (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. -- คณะสังคมศาสตร์. -- การประชุมทางวิชาการ -- (ครั้งที่ 30 : -- 2535)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544