มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์.

การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การปฏิสนธิในหลอดแก้วของมนุษย์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ทารกในหลอดแก้ว.
  • เด็กในหลอดแก้ว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544