มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ลานนา (อาณาจักร)

ลานนา (อาณาจักร) -- ประวัติศาสตร์. (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ลานนา (อาณาจักร) -- ประวัติศาสตร์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ไทย ประวัติศาสตร์ ล้านนา.
  • ประวัติศาสตร์ล้านนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544