มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระฯ, -- 2396-2453. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระฯ, -- 2396-2453.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544