มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เดชาดิศร (ละมั่ง),

เดชาดิศร (ละมั่ง), -- สมเด็จฯ กรมพระยา, -- 2336-2402. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เดชาดิศร (ละมั่ง), -- สมเด็จฯ กรมพระยา, -- 2336-2402.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544