มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ไทย

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน 1800. (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน 1800.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • น่านเจ้า.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544