มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • นราธิปพงศ์ประพันธ์,

นราธิปพงศ์ประพันธ์, -- พล.ต. กรมหมื่น, -- 2434-2519. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: นราธิปพงศ์ประพันธ์, -- พล.ต. กรมหมื่น, -- 2434-2519.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • นราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น.
  • วรรณไวทยากร, พระองค์เจ้า.
  • วรรณไวทยากร วรวรรณ, ม.จ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544