มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การควบคุมค่าเช่า

การควบคุมค่าเช่า -- ไทย. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การควบคุมค่าเช่า -- ไทย.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ค่าเช่า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย.
  • เช่าทรัพย์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544