มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ปฏิวัติ.

ปฏิวัติ. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: ปฏิวัติ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การปฏิวัติ.
  • อภิวัฒน์.

Revolution หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (อภิวัฒน์=อ.ปรีดี พนมยงค์) (ปฏิวัติ = ราชบัณฑิต) อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ให้ความหมายว่า ต้องรุนแรง

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544