มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ไชย ณ พล,

ไชย ณ พล, -- 2501- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ไชย ณ พล, -- 2501-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์.
  • สุภญาณ.
  • สุภญาณ ศิยะญาโณ.
  • ศิยะ ณัญฐสวามี.
  • ศุภเศรษฐ์.
  • อัคร ศุภเศรษฐ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544