มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา.

ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544