มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เนชั่นแนล อินสติติว ออฟ บิสสิเนส แมเนจเมนต์.

เนชั่นแนล อินสติติว ออฟ บิสสิเนส แมเนจเมนต์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เนชั่นแนล อินสติติว ออฟ บิสสิเนส แมเนจเมนต์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • National Institute of Business Management.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544