มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง

รายการ Corporate Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 1

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 253870

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20130925150320.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 970428|| aznnnbab| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

110 00 - HEADING--CORPORATE NAME

  • Corporate name or jurisdiction name as entry element: สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง
  • General subdivision: วารสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544