มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย),

เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), -- พระยา, -- 2432-2492. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), -- พระยา, -- 2432-2492.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • บุญช่วย วณิกกุล, 2432-2492.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544