มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. -- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. -- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์สารสนเทศ.
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544