มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • รัสเซีย

รัสเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย -- ลำดับเหตุการณ์. (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: รัสเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย -- ลำดับเหตุการณ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544