มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ข้าว

ข้าว -- การเพาะปลูก. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: ข้าว -- การเพาะปลูก.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การทำนาปรัง.
  • การทำนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544