มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. -- ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. -- ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา.
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา.
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544