มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า.

การก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • โครงสร้างเหล็ก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544