มุมมองปกติ MARC view
  • World Bank.

World Bank. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: World Bank.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Banque mondiale.
  • Ngan Hang the Gioi.
ดูเพิ่มเติม:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305