มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กระทรวงพาณิชย์.

กระทรวงพาณิชย์. -- กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. -- กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กระทรวงพาณิชย์. -- กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. -- กองวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544