มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กองเศรษฐกิจการประมง.

กองเศรษฐกิจการประมง. -- กลุ่มสถิติและสารสนเทศการประมง. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กองเศรษฐกิจการประมง. -- กลุ่มสถิติและสารสนเทศการประมง.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กรมประมง. กองเศรษฐกิจการประมง. กลุ่มสถิติและสารสนเทศการประมง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544