มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • โพ, เอ็ดการ์ อัลเลน,

โพ, เอ็ดการ์ อัลเลน, -- ค.ศ. 1809-1849. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: โพ, เอ็ดการ์ อัลเลน, -- ค.ศ. 1809-1849.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Poe, Edgar Allan, 1809-1849.
  • โป, เอ็ดการ์ อัลลัน, ค.ศ. 1809-1849.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544