มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ. -- คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยวัฒนธรรมและการพัฒนา. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ. -- คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยวัฒนธรรมและการพัฒนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544