มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค,

สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, -- 2503- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, -- 2503-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503-

ตรวจสอบกับอาจารย์แล้ว ได้จดทะเบียนราษฎร์เป็นชื่อนี้ โดยนำชื่อสกุลเดิม "ทัับทิมไทย" มาเป็นชื่อกลาง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544