มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)

การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง) (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544