มุมมองปกติ MARC view
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305