มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เพชรบุรีราชสิรินธร,

เพชรบุรีราชสิรินธร, -- สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, -- 2427-2481. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เพชรบุรีราชสิรินธร, -- สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, -- 2427-2481.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วไลยอลงกรณ์, สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2427-2481.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544