มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. -- ฝ่ายวิจัย. -- โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. -- ฝ่ายวิจัย. -- โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544