มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสัมมนาทางวิชาการเรื่องญี่ปุ่นยุคเสื่อมถอยถาวร?

การสัมมนาทางวิชาการเรื่องญี่ปุ่นยุคเสื่อมถอยถาวร? -- (2537 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การสัมมนาทางวิชาการเรื่องญี่ปุ่นยุคเสื่อมถอยถาวร? -- (2537 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544