มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บุคคล (กฎหมายระหว่างประเทศ)

บุคคล (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: บุคคล (กฎหมายระหว่างประเทศ)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กฎหมายระหว่างประเทศ คดีบุคคล.
  • คดีบุคคล.
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544