มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศาลรัฐธรรมนูญ.

ศาลรัฐธรรมนูญ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ศาลรัฐธรรมนูญ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ.

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรพิเศษที่ทำหน้าที่วินิจฉัยบทกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยที่กำหนดให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจำนวน 8 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2489 2492 2495 2511 2517 2521 2534 และ 2549 สำหรับศาลรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งขึ้นในรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 และ 2550 โดยมี องค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (9 คน) เป็นผู้พิจารณาวินิฉัยคดีัรัฐธรรมนูญ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544