มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อะโดเบ พรีเมียร์.

อะโดเบ พรีเมียร์. (Uniform Title)

รูปแบบที่ต้องการ: อะโดเบ พรีเมียร์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • อะโดเบ พรีเมียร์ โปร.
  • อะโดเบ พรีเมียร์ เอลิเมนต์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544