มุมมองปกติ MARC view
  • Electronic commerce

Electronic commerce -- Law and legislation -- Great Britain. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: Electronic commerce -- Law and legislation -- Great Britain.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305