มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ริเริ่มโครงการก่อตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้เปลี่ยนฐานะเป็นองค์การมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544